Nghị quyết số 82/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025
Nghị quyết số 82/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 Công văn số 82/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 82/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12-07-2023
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về việc bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
82_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh