Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2024
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2024 Công văn số 15/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 15/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30-06-2023
Cơ quan ban hành Thị xã Ninh Hòa
Trích yếu Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2024
Ngày hiệu lực 30-06-2023
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
15_nq_hdndnh.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh