Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2022
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phương án sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2022 Công văn số 11/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28-06-2023
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Về việc phê chuẩn phương án sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2022
Ngày hiệu lực 28-06-2023
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
11_nq_hdndvn.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh