Số công báo: 62 Ngày xuất bản: 09-05-2023
Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 10/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18-04-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 30-04-2023
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 62
Ngày xuất bản 09-05-2023
Không có văn bản
10_2023_qd_ubnd.pdf:
10_2023_qd_ubnds.doc:
10_2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh