Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh cho danh mục dự án bổ sung vào kế hoạch trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023 để thực hiện
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh cho danh mục dự án bổ sung vào kế hoạch trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023 để thực hiện Công văn số 02/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-04-2023
Cơ quan ban hành Huyện Diên Khánh
Trích yếu Về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh cho danh mục dự án bổ sung vào kế hoạch trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023 để thực hiện
Ngày hiệu lực 21-04-2023
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
02_nq_hdnddk.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh