Số công báo: 58+59 Ngày xuất bản: 28-04-2023
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn số 16/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 16/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30-03-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc công nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày hiệu lực 30-03-2023
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo 58+59
Ngày xuất bản 28-04-2023
Không có văn bản
16_nq_hdnd.pdf:
16_nq_hdnds.doc:
16_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh