Số công báo: 58+59 Ngày xuất bản: 28-04-2023
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc sửa đổi Mục V, Phần B (văn hóa thông tin) thuộc danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 Công văn số 12/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30-03-2023
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi Mục V, Phần B (văn hóa thông tin) thuộc danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Ngày hiệu lực 30-03-2023
Lĩnh vực Lao động - TBXH
Số Công báo 58+59
Ngày xuất bản 28-04-2023
Số, ký hiệu: 32/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/06/2022
Trích yếu: Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
12_nq_hdnd.pdf:
12_nq_hdnds.doc:
12_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh