Số công báo: 43 Ngày xuất bản: 09-03-2023
Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang Quyết định số 343/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 343/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15-02-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang
Ngày hiệu lực 15-02-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 43
Ngày xuất bản 09-03-2023
Không có văn bản
343_qd_ubnd.pdf:
343_qd_ubnds.doc:
343_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh