Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn số 03/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 03/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14-02-2023
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Về việc công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày hiệu lực 14-02-2023
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
03_nq_hdndvn.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh