Quyết định số 95/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
Quyết định số 95/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025 Quyết định số 95/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 95/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12-01-2023
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
Ngày hiệu lực 12-01-2023
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 657/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/03/2022
Trích yếu: Về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
95_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh