Số công báo: 07+08 Ngày xuất bản: 17-01-2023
Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Công văn số 26/2022/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 26/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09-12-2022
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 09-12-2022
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo 07+08
Ngày xuất bản 17-01-2023
Không có văn bản
26_2022_nq_hdnd.pdf:
26_2022_nq_hdnds.doc:
26_2022_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh