Số công báo: 09+10 Ngày xuất bản: 17-01-2023
Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2023-2025 Công văn số 29/2022/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 29/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09-12-2022
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2023-2025
Ngày hiệu lực 01-01-2023
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 09+10
Ngày xuất bản 17-01-2023
Không có văn bản
29_2022_nq_hdnd.pdf:
29_2022_nq_hdnds.doc:
29_2022_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh