Nghị quyết số 205/NQ-HĐND về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 205/NQ-HĐND về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn số 205/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 205/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-12-2022
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày hiệu lực 21-12-2022
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
205_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh