Nghị quyết số 202/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang năm 2023
Nghị quyết số 202/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang năm 2023 Công văn số 202/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 202/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-12-2022
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang năm 2023
Ngày hiệu lực 21-12-2022
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
202_nq_hdndnt.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh