Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình đường từ ngã ba nhà máy nước đến nhà ông Nguyễn Văn Bát, thôn Tân Phú
Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình đường từ ngã ba nhà máy nước đến nhà ông Nguyễn Văn Bát, thôn Tân Phú Công văn số 65/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 65/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23-12-2022
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình đường từ ngã ba nhà máy nước đến nhà ông Nguyễn Văn Bát, thôn Tân Phú
Ngày hiệu lực 23-12-2022
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 21/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 29/06/2022
Trích yếu: Phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 30 dự án phát sinh từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện để thực hiện đầu tư các công trình thuộc Chương trình nông thôn mới và các công trình phát sinh do hư hỏng, xuống cấp cần thiết phải đầu tư sửa chữa trên địa bàn huyện (để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 5) và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 3))
65_nq_hdndvn.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh