Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2023
Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2023 Công văn số 71/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 71/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23-12-2022
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Về kế hoạch đầu tư công năm 2023
Ngày hiệu lực 23-12-2022
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
71_nq_hdndvn.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh