Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Công văn số 46/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 46/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22-12-2022
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày hiệu lực 22-12-2022
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
46_nq_hdndvn.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh