Số công báo: 120+121 Ngày xuất bản: 28-12-2022
Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND về quy định một số nội dung và mức hỗ trợ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Công văn số 23/2022/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 23/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15-11-2022
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về quy định một số nội dung và mức hỗ trợ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Ngày hiệu lực 25-11-2022
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Số Công báo 120+121
Ngày xuất bản 28-12-2022
Không có văn bản
23_2022_nq_hdnd.pdf:
23_2022_nq_hdnds.doc:
23_2022_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh