Số công báo: 75 Ngày xuất bản: 24-08-2022
Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Công văn số 36/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 36/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19-07-2022
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Ngày hiệu lực 19-07-2022
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo 75
Ngày xuất bản 24-08-2022
Không có văn bản
36_nq_hdndt.pdf:
36_nq_hdnds.doc:
36_nq_hdnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh