Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Suối Hàng, xã Vạn Khánh
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Suối Hàng, xã Vạn Khánh Công văn số 22/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29-06-2022
Cơ quan ban hành Huyện Vạn Ninh
Trích yếu Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Suối Hàng, xã Vạn Khánh
Ngày hiệu lực 29-06-2022
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 96/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 22/07/2021
Trích yếu: Về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 26 dự án phát sinh từ nguồn vốn ngân sách huyện để đầu tư mới, sửa chữa các dự án bị hư hỏng thuộc lĩnh vực dân dụng, giao thông, giáo dục, môi trường trên địa bàn huyện (để bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công 2021)
22_nq_hdndvn.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh