Kế hoạch số 5055/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch số 5055/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch số 5055/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 5055/KH-UBND
Ngày ban hành 07-06-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 07-06-2022
Lĩnh vực Lao động - TBXH
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 126/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 10/12/2021
Trích yếu: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
5055_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh