Kế hoạch số 4866/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch số 4866/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch số 4866/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 4866/KH-UBND
Ngày ban hành 02-06-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 02-06-2022
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
4866_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh