Số công báo: 39 Ngày xuất bản: 27-04-2022
Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ban hành mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2022-2025 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 05/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05-04-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành mức cấp bù lãi suất đối với các lĩnh vực đầu tư được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa cho vay và được ngân sách cấp bù lãi suất giai đoạn 2022-2025
Ngày hiệu lực 15-04-2022
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 39
Ngày xuất bản 27-04-2022
Số, ký hiệu: 01/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/07/2019
Trích yếu: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay
Số, ký hiệu: 02/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 11/08/2016
Trích yếu: Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 -2020 được Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay.
Số, ký hiệu: 17/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/12/2015
Trích yếu: Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay
Số, ký hiệu: 06/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 11/12/2013
Trích yếu: Về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 – 2015 được Quỹ đầu tư phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay
05_2022_qd_ubnd.pdf:
05_2022_qd_ubnds.doc:
05_2022_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh