Kế hoạch số 3315/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch số 3315/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Kế hoạch số 3315/KH-UBND
Loại văn bản Kế hoạch
Số, ký hiệu 3315/KH-UBND
Ngày ban hành 15-04-2022
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 15-04-2022
Lĩnh vực Văn hóa - T.thao - D.lịch
Số Công báo
Ngày xuất bản
Không có văn bản
3315_kh_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh