Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung của Điều 7 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung của Điều 7 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 07/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06-04-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi một số nội dung của Điều 7 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 18-04-2022
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/01/2018
Trích yếu: Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
07_2022_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh