Số công báo: 34 Ngày xuất bản: 07-04-2022
Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 04/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09-03-2022
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 09-03-2022
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 34
Ngày xuất bản 07-04-2022
Số, ký hiệu: 10/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/08/2021
Trích yếu: Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04_2022_qd_ubnd.pdf:
04_2022_qd_ubnds.doc:
04_2022_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh