Nghị quyết số 129/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025
Nghị quyết số 129/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 Công văn số 129/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 129/NQ-HĐND
Ngày ban hành 10-12-2021
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025
Ngày hiệu lực 10-12-2021
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 71/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 28/07/2021
Trích yếu: Về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025
Số, ký hiệu: 53/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 29/06/2021
Trích yếu: Về việc cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025
129_nq_hdnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh