Số công báo: 44+45 Ngày xuất bản: 15-09-2021
Quyết định số 2143/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bị bãi bỏ lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Tư pháp/Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quyết định số 2143/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 2143/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26-07-2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Tư pháp/Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 44+45
Ngày xuất bản 15-09-2021
Số, ký hiệu: 2764/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/09/2017
Trích yếu: Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho Sở Tư pháp thực hiện
Số, ký hiệu: 1791/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/06/2016
Trích yếu: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
2143/QĐ-UBND:
2143/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh