Số công báo: 30 Ngày xuất bản: 07-07-2021
Quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ. Quyết định số 1406/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1406/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27-05-2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 30
Ngày xuất bản 07-07-2021
Không có văn bản
1406/QĐ-UBND:
1406/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh