Số công báo: 19 Ngày xuất bản: 11-05-2021
Quyết định số 813/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. Quyết định số 813/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 813/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05-04-2021
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chỉnh được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 19
Ngày xuất bản 11-05-2021
Không có văn bản
813/QĐ-UBND:
813/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh