Số công báo: 09 + 10 Ngày xuất bản: 10-02-2009
Chưa có file !
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà năm 2009 Công văn số 19/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09-12-2008
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà năm 2009
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo 09 + 10
Ngày xuất bản 10-02-2009
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh