Số công báo: 39+40 Ngày xuất bản: 25-12-2019
Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế. Quyết định số 3707/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 3707/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11-12-2019
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành quy trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 39+40
Ngày xuất bản 25-12-2019
Không có văn bản
3707/QĐ-UBND:
3707/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh