Số công báo: 05 + 06 Ngày xuất bản: 10-01-2009
Chưa có file !
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 26/12/2008 của HĐND Tp. Nha Trang Về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009 Công văn số 07/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26-12-2008
Cơ quan ban hành Thành phố Nha Trang
Trích yếu Về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo 05 + 06
Ngày xuất bản 10-01-2009
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh