Số công báo: 05 + 06 Ngày xuất bản: 10-01-2009
Chưa có file !
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22/12/2008 của HĐND huyện Khánh Sơn về việc điều chỉnh nguồn vốn các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. Công văn số 25/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 25/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22-12-2008
Cơ quan ban hành Huyện Khánh Sơn
Trích yếu Về việc điều chỉnh nguồn vốn các danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 05 + 06
Ngày xuất bản 10-01-2009
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh