Số công báo: 05 + 06 Ngày xuất bản: 10-01-2009
Chưa có file !
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22/12/2008 của HĐND huyện Khánh Sơn về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã năm 2009. Công văn số 27/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 27/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22-12-2008
Cơ quan ban hành Huyện Khánh Sơn
Trích yếu Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã năm 2009.
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 05 + 06
Ngày xuất bản 10-01-2009
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh