Số công báo: 61 Ngày xuất bản: 31-12-2008
Chưa có file !
Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chuơng trình hành động số 16-CTr/TU ngày 12/10/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh) Quyết định số 3148/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 3148/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22-12-2008
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chuơng trình hành động số 16-CTr/TU ngày 12/10/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh)
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 61
Ngày xuất bản 31-12-2008
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh