Số công báo: 61 Ngày xuất bản: 31-12-2008
Chưa có file !
Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc cho phép lập Dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 3140/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 3140/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22-12-2008
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc cho phép lập Dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Số Công báo 61
Ngày xuất bản 31-12-2008
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh