Số công báo: 60 Ngày xuất bản: 31-12-2008
Chưa có file !
Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn. Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 89/2008/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18-12-2008
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn.
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Pháp chế - An ninh - QP
Số Công báo 60
Ngày xuất bản 31-12-2008
Không có văn bản
89/2008/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh