Số công báo: 07 Ngày xuất bản: 08-03-2018
Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 27/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21-12-2017
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 07
Ngày xuất bản 08-03-2018
Không có văn bản
27/2017/QĐ-UBND:
27/2017/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh