Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
3518/QĐ-UBND 22/12/2022 UBND Tỉnh Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
3516/QĐ-UBND 22/12/2022 UBND Tỉnh Phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
20/CT-UBND 22/12/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh
3480/QĐ-UBND 20/12/2022 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông
3479/QĐ-UBND 20/12/2022 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
26/2022/QĐ-UBND 19/12/2022 UBND Tỉnh Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
23/2022/QĐ-UBND 15/12/2022 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước sinh hoạt khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12540/KH-UBND 15/12/2022 UBND Tỉnh Về dự trữ vắc xin, hóa chất chống dịch bệnh động vật
3441/QĐ-UBND 14/12/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
3430/QĐ-UBND 13/12/2022 UBND Tỉnh Về việc đề nghị cho Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Vân Phong gia hạn tiến độ sử dụng đất tại thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
3429/QĐ-UBND 13/12/2022 UBND Tỉnh Về việc đề nghị cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong gia hạn tiến độ sử dụng đất tại thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
3428/QĐ-UBND 13/12/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
3410/QĐ-UBND 12/12/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ về tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3409/QĐ-UBND 12/12/2022 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh tên dự án đầu tư tại Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh
29/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2023-2025

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh