Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
17/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về mức quà tặng đối tượng chính sách của tỉnh Khánh Hòa nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm
16/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về chế độ mừng thọ người cao tuổi nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi
15/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005, Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 02/02/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ học bổng và khen thưởng  học sinh
14/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Sửa đổi Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 02/02/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách thuộc diện hộ nghèo của tỉnh Khánh Hòa
13/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về việc trích tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh để đưa vào Quỹ phát triển nhà ở xã hội tỉnh Khánh Hòa
11/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
10/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
10/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về mức chi kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo địa phương năm học 2008 - 2009
09/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế hành chính địa phương năm 2009
08/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên ngành thể dục thể thao
07/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008
07/2008/NQ-HĐND 22/07/2008 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh chuẩn nghèo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2009 - 2010

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh