Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2438/QĐ-UBND 31/12/2007 UBND Tỉnh Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Khánh Hòa
2437/QĐ-UBND 31/12/2007 UBND Tỉnh Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Khánh Hòa
2422/QĐ-UBND 31/12/2007 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2007 - 2010
23/NQ-HĐND 31/12/2007 Huyện Vạn Ninh Về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Vạn Ninh
22/NQ-HĐND 31/12/2007 Huyện Vạn Ninh Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh năm 2008
21/NQ-HĐND 31/12/2007 Huyện Vạn Ninh Về việc bổ sung chi thường xuyên năm 2007 và các công trình chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
20/NQ-HĐND 31/12/2007 Huyện Vạn Ninh Về kế hoạch sử dụng đất năm 2008
19/NQ-HĐND 31/12/2007 Huyện Vạn Ninh Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
18/NQ-HĐND 31/12/2007 Huyện Vạn Ninh Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2008
17/NQ-HĐND 31/12/2007 Huyện Vạn Ninh Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
16/NQ-HĐND 28/12/2007 Huyện Diên Khánh Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
15/NQ-HĐND 28/12/2007 Huyện Diên Khánh Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008
14/NQ-HĐND 28/12/2007 Huyện Diên Khánh Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008
13/NQ-HĐND 28/12/2007 Huyện Diên Khánh Về dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008
83/2007/QĐ-UBND 27/12/2007 UBND Tỉnh Về việc bổ sung Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh