Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1170/QĐ-UBND 04/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp xã
1167/QĐ-UBND 03/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc kiện toàn tổ chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
1142/QĐ-UBND 02/05/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
1141/QĐ-UBND 02/05/2024 UBND Tỉnh Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
1102/QĐ-UBND 25/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện
1097/QĐ-UBND 25/04/2024 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Nha Trang Seafood F17 đang sử dụng và cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa thuê đất để làm trụ sở làm việc tại 99A Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang
1093/QĐ-UBND 24/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cam Lâm
1092/QĐ-UBND 24/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Cam Ranh
1078/QĐ-UBND 24/04/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh