Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
11/2023/QĐ-UBND 20/04/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
888/QĐ-UBND 19/04/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
875/QĐ-UBND 18/04/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thú y, lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện
874/QĐ-UBND 18/04/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
09/CT-UBND 18/04/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh