Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
711/QĐ-UBND 28/03/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
2842/KH-UBND 27/03/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Về triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
680/QĐ-UBND 24/03/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống họp trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
07/2023/QĐ-UBND 24/03/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
671/QĐ-UBND 23/03/2023 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất do Hợp tác xã Nông nghiệp Ninh Hiệp quản lý tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
638/QĐ-UBND 20/03/2023 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh bổ sung tại Điều 2 Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa
637/QĐ-UBND 20/03/2023 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh bổ sung tại Điều 2 Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh