Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
06/2008/QĐ-UBND 04/08/2008 Thành phố Nha Trang Ban hành quy định về quy trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và chỉ định thầu đối với các công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang
49/2008/QĐ-UBND 31/07/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
04/2008/NQ-HĐND 24/07/2008 Thành phố Nha Trang Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 264/2006/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang về “Chương trình Giao thông nông thôn - Hẻm nội thành và điện chiếu sáng thành phố Nha Trang giai đoạn 2006 - 2010”
03/2008/NQ-HĐND 24/07/2008 Thành phố Nha Trang Về chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2008 - 2010  và tầm nhìn đến năm 2020
03/2008/QĐ-UBND 22/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế trên địa bàn xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Hòa
22/NQ-HĐND 18/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Về kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009
21/NQ-HĐND 18/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện
20/NQ-HĐND 18/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IX
19/NQ-HĐND 18/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Về kết quả bầu cử Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009
18/2008/NQ-HĐND 18/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Về chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn huyện Ninh Hòa, giai đoạn 2008 - 2010 và dự báo đến năm 2020
17/NQ-HĐND 18/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007 huyện Ninh Hòa
16/NQ-HĐND 18/07/2008 Thị xã Ninh Hòa Về thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và Dự toán điều chỉnh năm 2008
05/2008/QĐ-UBND 14/07/2008 Thành phố Nha Trang Ban hành Quy định về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm định, phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với công trình do Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang quyết định đầu tư
04/2008/QĐ-UBND 14/07/2008 Thành phố Nha Trang Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 của UBND thành phố về việc quy định việc mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan thuộc thành phố

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh