Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
11/2008/NQ-HĐND 16/07/2008 Thành phố Cam Ranh Thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2007 - 2010 thị xã Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa
10/2008/NQ-HĐND 16/07/2008 Thành phố Cam Ranh Về chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)  trên địa bàn thị xã Cam Ranh giai đoạn 2008-2010 và tầm nhìn đến 2015
09/NQ-HĐND 16/07/2008 Thành phố Cam Ranh Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007
45/2008/QĐ-UBND 15/07/2008 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ  trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
44/2008/QĐ-UBND 15/07/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
43/2008/QĐ-UBND 15/07/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
41/2008/QĐ-UBND 08/07/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
40/2008/QĐ-UBND 07/07/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
05/2008/NQ-HĐND 04/07/2008 Huyện Vạn Ninh Về chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn huyện Vạn Ninh giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
04/2008/NQ-HĐND 04/07/2008 Huyện Vạn Ninh Về Quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản vùng mặt nước Vịnh Vân Phong huyện Vạn Ninh đến năm 2015

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh