Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
52/VP 23/05/2008 HĐND Tỉnh Về việc đính chính văn bản
02/2008/QĐ-UBND 19/05/2008 Huyện Vạn Ninh Ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012 trên địa bàn huyện Vạn Ninh
01/2008/QĐ-UBND 19/05/2008 Huyện Vạn Ninh Ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
05/2008/QĐ-UBND 14/05/2008 Huyện Cam Lâm Về việc Ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2008 - 2012
04/2008/QĐ-UBND 14/05/2008 Huyện Cam Lâm Về việc Ban hành kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia huyện Cam Lâm, giai đoạn 2008 - 2012 và đến 2015

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh