Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
08/NQ-HĐND 28/01/2008 Thành phố Cam Ranh Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Cam Ranh năm 2008
07/NQ-HĐND 28/01/2008 Thành phố Cam Ranh Về điều chỉnh kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2007
05/NQ-HĐND 28/01/2008 Thành phố Cam Ranh Về kế hoạch sử dụng đất năm 2008
04/NQ-HĐND 28/01/2008 Thành phố Cam Ranh Về kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2008
03/NQ-HĐND 28/01/2008 Thành phố Cam Ranh Về kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2008
02/NQ-HĐND 28/01/2008 Thành phố Cam Ranh Về thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính thị xã Cam Ranh
01/NQ-HĐND 28/01/2008 Thành phố Cam Ranh Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008
02/2008/QĐ-UBND 14/01/2008 Huyện Cam Lâm Về việc Ban hành tạm thời quy chế phối hợp hoạt động trong xây dựng và bảo vệ khu vực biên giới trên địa bàn huyện Cam Lâm
09/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện Ninh Hòa
08/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện Ninh Hòa
07/2008/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về phê chuẩn việc phân loại đơn vị hành chính xã Ninh Đông và xã Ninh Trung
06/2008/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về phê chuẩn việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện
05/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008
04/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
03/NQ-HĐND 04/01/2008 Thị xã Ninh Hòa Về tình hình xây dựng cơ bản năm 2007 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh