Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
15/2006/QĐ-UBND 17/11/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác phòng không nhân dân huyện Ninh Hòa
14/2006/QĐ-UBND 14/11/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc ban hành chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hòa về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
37/2006/QĐ-UBND 10/11/2006 Thành phố Cam Ranh Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Cam Ranh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh